Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)

Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)

Bazat e menaxhimit- pytje pergjigjje

MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)

Bazat e Menaxhimit

Bazat e Menaxhimit

Fakullteti shkencave te aplikuara Ferizaj-Hotileri dhe turizem

Fakullteti shkencave te aplikuara Ferizaj-Hotileri dhe turizem E drejta në turizem dhe hoteleri